Personeel

Onze pedagogische medewerkers

Kinderdagverblijf Otje is een kleine organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De medewerkers spelen een hele belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. Otje besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van haar personeel.

Op elke groep zijn er dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers werkzaam, die minimaal in het bezit zijn van het MBO diploma Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door stagiairs, voor wie Otje graag een leuke leeromgeving biedt. Vakantiedagen en/of ziektedagen lossen wij onderling op, hierdoor worden de kinderen ten alle tijden door vertrouwde pedagogische medewerkers opgevangen. Otje heeft zo nu en dan ook leidsters in opleiding in dienst die qua talent en betrokkenheid een professionele status binnen Otje mogen verdienen.

De professionele deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers en het management proberen we continu te bevorderen. Behalve het volgen van de ontwikkelingen op pedagogisch terrein laten we ons personeel met regelmaat onderrichten op verschillende vakgebieden. Middels trainingen en cursussen die kunnen variƫren van de jaarlijkse EHBO-cursus tot video-interactietrainingen, houden we onze medewerkers up-to-date en enthousiast.

Het pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan hebben we omschreven wat onze visie is op de ontwikkeling van kinderen en de rol die ons kinderdagverblijf hierbij speelt. Het plan ligt ter inzage op ons vestiging. Hieronder een kleine samenvatting van onze uitgangspunten:

Elk kind is uniek en kan zichzelf volledig ontplooien en ontwikkelen.

Otje vindt het belangrijk dat kinderen op hun eigen manier en tempo kunnen groeien. Door de omgeving en de activiteiten die we bieden, wordt de cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bij Otje bewust gestimuleerd.

Respect, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Door kinderen op een positieve manier te stimuleren en aan te sluiten bij hun belevingswereld, wil Otje bijdragen aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid versus vertrouwdheid en veiligheid.

Otje zoekt het evenwicht tussen vertrouwdheid en veiligheid aan de ene kant en het aangaan van uitdaging aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor (zelf)vertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid.

Signalering, uitwisseling en delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders.

Op de dagen dat het kind bij Otje verblijft ziet Otje zichzelf als partner en ondersteuner in de verzorging en opvoeding. Ouders wordt een omgeving aangeboden waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen en zich welkom voelen. Iedere ochtend zorgen wij bij Otje dat er voor alle ouders/verzorgers een kopje koffie of thee klaar staat zodat zij de gelegenheid hebben om rustig een overdracht te doen naar onze medewerkers en afscheid te nemen van hun kind voordat hun werkdag begint.

Deskundigheid.

Ons kinderdagverblijf biedt de ouders een omgeving waarin zij ervaringen en vragen kunnen uitwisselen. We staan u graag bij met advies en/of antwoorden op opvoedkundige vragen. Daarnaast brengen we u waar nodig in contact met de juiste instanties voor opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning.

copyright Otje designed by Nederland
Algemene voorwaarden

Personeel

Onze pedagogische medewerkers

Kinderdagverblijf Otje is een kleine organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De medewerkers spelen een hele belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. Otje besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen, trainen en begeleiden van haar personeel.

Op elke groep zijn er dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers werkzaam, die minimaal in het bezit zijn van het MBO diploma Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door stagiairs, voor wie Otje graag een leuke leeromgeving biedt. Vakantiedagen en/of ziektedagen lossen wij onderling op, hierdoor worden de kinderen ten alle tijden door vertrouwde pedagogische medewerkers opgevangen. Otje heeft zo nu en dan ook leidsters in opleiding in dienst die qua talent en betrokkenheid een professionele status binnen Otje mogen verdienen.

De professionele deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers en het management proberen we continu te bevorderen. Behalve het volgen van de ontwikkelingen op pedagogisch terrein laten we ons personeel met regelmaat onderrichten op verschillende vakgebieden. Middels trainingen en cursussen die kunnen variƫren van de jaarlijkse EHBO-cursus tot video-interactietrainingen, houden we onze medewerkers up-to-date en enthousiast.

Het pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan hebben we omschreven wat onze visie is op de ontwikkeling van kinderen en de rol die ons kinderdagverblijf hierbij speelt. Het plan ligt ter inzage op ons vestiging. Hieronder een kleine samenvatting van onze uitgangspunten:

Elk kind is uniek en kan zichzelf volledig ontplooien en ontwikkelen.

Otje vindt het belangrijk dat kinderen op hun eigen manier en tempo kunnen groeien. Door de omgeving en de activiteiten die we bieden, wordt de cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bij Otje bewust gestimuleerd.

Respect, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Door kinderen op een positieve manier te stimuleren en aan te sluiten bij hun belevingswereld, wil Otje bijdragen aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid versus vertrouwdheid en veiligheid.

Otje zoekt het evenwicht tussen vertrouwdheid en veiligheid aan de ene kant en het aangaan van uitdaging aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor (zelf)vertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid.

Signalering, uitwisseling en delen van de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders.

Op de dagen dat het kind bij Otje verblijft ziet Otje zichzelf als partner en ondersteuner in de verzorging en opvoeding. Ouders wordt een omgeving aangeboden waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen en zich welkom voelen. Iedere ochtend zorgen wij bij Otje dat er voor alle ouders/verzorgers een kopje koffie of thee klaar staat zodat zij de gelegenheid hebben om rustig een overdracht te doen naar onze medewerkers en afscheid te nemen van hun kind voordat hun werkdag begint.

Deskundigheid.

Ons kinderdagverblijf biedt de ouders een omgeving waarin zij ervaringen en vragen kunnen uitwisselen. We staan u graag bij met advies en/of antwoorden op opvoedkundige vragen. Daarnaast brengen we u waar nodig in contact met de juiste instanties voor opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning.

copyright Otje designed by Nederland