Wet kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht.

Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht daarop en de financiering van kinderopvang.
Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.
Meer uitleg over de Wet Kinderopvang vind u op www.minocw.nl/kinderopvang.

De overheid regelt sinds 2007 de werkgeversbijdrage voor kinderopvang.
Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen.De toeslag betreft werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

Een aanvraagprogramma voor kinderopvangtoeslag is te vinden op een speciale website van de belastingdienst www.toeslagen.nl. Ook kunt u het aanvraagformulier aanvragen bij de Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Ons LRK nummer is: 141817999

copyright Otje designed by Nederland
Algemene voorwaarden

Wet kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht.

Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht daarop en de financiering van kinderopvang.
Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.
Meer uitleg over de Wet Kinderopvang vind u op www.minocw.nl/kinderopvang.

De overheid regelt sinds 2007 de werkgeversbijdrage voor kinderopvang.
Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen.De toeslag betreft werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

Een aanvraagprogramma voor kinderopvangtoeslag is te vinden op een speciale website van de belastingdienst www.toeslagen.nl. Ook kunt u het aanvraagformulier aanvragen bij de Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Ons LRK nummer is: 141817999

copyright Otje designed by Nederland